Frühkonferenz-Referat: Dr. Raimund Pechlaner

Fortbildungs-ID: 796160
Innsbruck-Stadt Tiroler Fortbildungen Neurologie
Datum der Fortbildung
Do, 08.02.2024
08:00 - 08:45 Uhr
Ort der Fortbildung
Univ.-Klinik für Neurologie
Anichstraße 35, 6020 Innsbruck

DFP

Medizinische Punkte: 1

Beschreibung

Frühkonferenz-Referat: Comparative burden of long term post stroke complications