Curriculum Neurorehabilitation 2023 - Modul 1

Fortbildungs-ID: 764587
Innsbruck-Land Tiroler Fortbildungen Neurologie
Datum der Fortbildung
Fr, 31.03.2023
08:30 - 16:00 Uhr
Ort der Fortbildung
LKH Hochzirl
6170 Zirl

DFP

Medizinische Punkte: 7